KONFERENCJA HYBRYDOWA
AKADEMIA PNEUMONOLOGII
I ALERGOLOGII PRAKTYCZNEJ

IX EDYCJA
24-25 września 2021 roku, Katowice

WIRTUALNE STOISKA PARTNERÓW